Vacatures voor juristen, advocaten & paralegals

Job:

Jurist (m/v/x)

19.06.24

Beschrijving van het bedrijf

Er is 1 plaats bij de centrale Juridische Dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel)

De centrale Juridische Dienst maakt deel uit van de ondersteunende diensten van onze FOD. Het is een relatief kleine dienst die bestaat uit 11 medewerkers, waaronder 4 administratieve medewerkers en 6 juristen. De werking van de Juridische Dienst kadert in de missie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De centrale Juridische Dienst biedt juridische ondersteuning aan de verschillende diensten van de FOD op een transparante, verantwoordelijke manier waarin samenwerking zowel intern als met partners centraal staat. De taken van de Juridische Dienst bestaat uit het verlenen van juridische ondersteuning bij geschillendossiers voor de gewone hoven en rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof, verleent juridisch advies aan interne en externe partners, het beheren van de dossiers administratieve boetes naar aanleiding van processen verbaal opgesteld door onze verschillende inspectiediensten (inspectiedienst consumptieproducten: rookverbod, cosmetica, verbod verkoop alcohol aan minderjarigen en inspectiedienst leefmilieu : regelgeving betreffende productnormen en CITES), het uitvoeren van een legistieke controle uit op nieuwe regelgeving en het verlenen van advies bij de aangifte van een arbeidsongeval.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe ¿One World, One Health¿, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van de dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement `Health and Environment in all policies¿ en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Beschrijving van de functie

Heb jij je diploma in de rechten op zak en ben je op zoek naar een job met meerwaarde? Hou je van een gevarieerd takenpakket waarin je jouw talenten en skills optimaal kan inzetten? Haal jij daarnaast voldoening uit het ondersteunen van collega's en wil je terecht komen in een gemotiveerd team waar erkenning en inbreng van elkeen telt? Dan ben jij de nieuwe collega die wij zoeken!

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is op zoek naar een jurist voor de centrale Juridische Dienst.

Als jurist bij de centrale Juridische Dienst sta jij in voor de volgende taken:

• Je legt administratieve geldboetes op. Dit betekent dat je volgende taken uitvoert:

o Je analyseert processen-verbaal opgesteld door de controleurs van DG APF en DG EM
o Je analyseert de verweermiddelen en indien nodig verleen je bijstand bij een verhoor. Afhankelijk van de aard van het dossier moet je soms zelf een hoorzitting organiseren
o Je stelt een administratieve boete voor of overweegt de opportuniteit om een proces-verbaal rechtstreeks over te maken aan het parket
o Je volgt de betalingen op en vordert in bepaalde gevallen de betaling voor de rechtbank
o Je volgt dossiers op die overgemaakt worden aan de parketten, onderhoudt de contacten met de parketten en ondersteunt hen bij hun behandeling van de processen-verbaal
o Je beantwoordt vragen van inspectiediensten, geverbaliseerden en parketten.

• Je verleent bijstand in het kader van geschillen zowel voor de gewone hoven en rechtbanken als voor de Raad van State met betrekking tot de bevoegdheidsdomeinen van de FOD. Dit betekent dat je volgende taken uitvoert:

o Je zorgt voor de aanstelling van de advocaat
o Je informeert het kabinet van de bevoegde minister
o Je werkt als contactpersoon tussen de advocaat en de bevoegde dienst
o Je verzekert dat de procedures en termijnen worden nageleefd
o Je staat de advocaat bij door het nalezen van de conclusies/memories
o Je zorgt voor de uitvoering van de vonnissen en arresten
o Je publiceert arresten indien nodig
o Je doet het nodige voor de betaling van de erelonen van de advocaten.

• Je verleent juridisch advies bij arbeidsongevallen en aangiftes van medewerkers van de FOD:

o Je controleert of de wettelijke voorwaarden voldaan zijn
o Je recupereert de kosten bij dossiers met een verantwoordelijke derde.

• Je verleent algemene juridische ondersteuning door het beantwoorden van interne en externe adviesvragen.

• Je gaat discreet om met vertrouwelijke gegevens

• Je werkt nauw samen met de andere juristen en de administratieve medewerkers

• Je neemt deel aan dienstvergaderingen en deelt je ideeën en opvattingen.

Jouw profiel

• Je hebt een master diploma in de rechten.

• Je bent enthousiast en gemotiveerd om te starten in deze functie.

• Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

• Een goede kennis van het Frans is een pluspunt.

Voordelen van de betrekking

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

Goede balans tussen werk en privé

o glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de doelstellingen
o telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie tot een maximum van drie dagen per week
o 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
o gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden

o uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
o uitgebreide loopbaankansen

Financiële voordelen

o mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
o voordelige hospitalisatieverzekering
o gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
o mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
o mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
o voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
o allerlei sociale voordelen
o beschikken over een laptop en de mogelijkheid tot het afsluiten van een gsm-abonnement tegen voordelige tarieven (Proximus)
o bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
o financiële valorisatie van jouw relevante werkervaring


Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Solliciteren kan tot en met 2 juli 2024 via werkenvoor.be.

Ref. ANG24243


   

job lijst

Opnieuw zoeken ?

Aanwervers : plaats uw vacature op BelgischRecht.Net