Laatste Jobs
Partners

 

Wet:

Woord(en)

(ex: handelspraktijken consument)

Afkondigingsdatum / / (ex: 14 / 07 / 1991 )

 


Wetboeken:


  • Burgerlijke Wetboek

 

  • Wetboek van Strafvordering

 

  • Wetboek van de Belgische nationaliteit

 

  • Wetboek van Vennootschappen

 

  • Waalse Huisvestingscode (Vertaling)

 

  • Kieswetboek

 

  • Boswetboek

 

  • Gerechtelijk Wetboek

 

  • Strafwetboek

 

  • De gecoördineerde Grondwet

 

   
Disclaimer - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer © 2005 - 2009 BelgischRecht.Net - DroitBelge.Net - contact@belgsichrecht.net