Het vonnis en de uitvoering ervan

Na kennis genomen te hebben van de bewijsstukken van partijen en hun argumenten, velt de rechtbank een vonnis.

De debiteur is thans "officieel" veroordeeld tot de betaling van de openstaande factuur of facturen, vermeerderd met de verwijlinteresten, het strafbeding en de gerechtskosten.
Nu moet dit vonnis nog uitgevoerd worden. Soms geschiedt dit vrijwillig, maar in vele gevallen moet uw debiteur hiertoe gedwongen worden.

Hiervoor moet het vonnis eerst door een gerechtsdeurwaarder betekend worden aan uw debiteur en moet hem een bevel tot betaling betekend worden.

Indien uw debiteur na dit bevel van betaling nog steeds niet betaalt, kan er overgegaan worden tot beslag om vervolgens de in beslag genomen goederen te verkopen.

    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page