Voorzie goede interne procedures

Een heel belangrijk aspect om betaling van uw facturen te bekomen door uw klant is de interne procedure die uw onderneming hanteert. Eens gefactureerd, voorziet u best een vaste interne procedure om zelf betaling te bekomen. Zoals reeds eerder vermeld, worden discussies aangaande de betalingswijze vermeden door het hanteren van goede en afdwingbare contractuele voorwaarden. Volg uw onbetaalde facturen ook goed op en wacht zeker niet te lang vooraleer een eerste herinnering te versturen.


Een voorbeeld: Onmiddellijk na het verstrijken van de betalingstermijn, ontvangt de debiteur een herinnering met vermelding van het openstaande saldo.

Indien er geen betaling volgt (eventueel na een tweede herinnering), verzendt u een aangetekend schrijven, waarbij u meldt dat u onmiddellijke betaling eist, vermeerderd met verwijlinteresten en een schadebeding. Vragen tot levering of dienstverlening, worden geweigerd en onverbiddelijk doorverwezen naar de boekhouding etc… Veel bedrijven laten deze fase veel te lang aanslepen en blijven maar rappels sturen (wat behoorlijk veel administratieve kosten met zich meebrengt). Intussen stapelen de onbetaalde facturen zich op…

    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page