Het repertorium > Gebieden > Intellectueel eigendom > Links

   EPO

European Patent Office

   Het Benelux MerkenBureau

Het Bureau is belast met de uitvoering van de eenvormige wet en bijbehorende reglementen. Het is de enige officiële instantie voor de registratie van merken in de Benelux.

   CEPINA

CEPINA heeft een dubbel doel voor ogen: arbitrage en mediatie promoten en concrete arbitrage- en mediatiedossiers beheren.

   SABAM

SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers

   SAJ

Jounalisten auteursrechten maatschapij


Neem deel aan de evolutie van het repertorium door de adressen van uw beste sites toe te voegen !
 
  Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page