Vacatures voor juristen, advocaten & paralegals

Job:

Jurist (m/v/x)

09.11.23

Op het hoofdbestuur hebben we 4 vacante plaatsen als Jurist binnen de Juridische dienst - Directoraat-Generaal Algemene Diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel).

Er zijn 2 plaatsen bij de Juridische dienst - cel `Boetes en advies' waarbij je als Jurist verantwoordelijk bent voor de administratieve boetes voor inbreuken vastgesteld op de reglementering inzake voedselveiligheid.

Er zijn 2 plaatsen bij de Juridische dienst waarbij je als Jurist polyvalent ingezet zal worden voor de cel `Reglementering en Advies', de cel `Geschillen en Advies' en de cel `Boetes en Advies'.

De Juridische dienst levert aan het FAVV en aan externe betrokkenen expertise op juridisch gebied, met name door mee te werken aan het ontwerpen van de regelgeving, zelf regelgeving op te stellen en door adviezen te verlenen.

De Juridische dienst staat daarnaast ook in voor het verdedigen van de belangen van het FAVV en de goede uitvoering van diens opdrachten door conflicten te vermijden en geschillen voor de rechtbanken af te handelen. De dienst staat in voor de administratieve handhaving van de inbreuken inzake voedselveiligheid en dit aan de hand van een procedure inzake administratieve boetes. Hiervoor staat de dienst in verbinding met de parketten.

De Juridische dienst zorgt tevens, in samenwerking met de FOD Justitie, voor de publicatie van teksten in het Belgisch Staatsblad en beschikt over een juridisch documentatiecentrum dat het mogelijk maakt de kennis van de rechtsleer en de rechtspraak actueel te houden.

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten:

• De controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen.
• De controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden.
• Het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen.
• De integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop.
• De communicatie met de sectoren en met de consumenten.

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.


Wat is jouw missie?

GOED DAT JIJ ER BENT! Als Jurist ben jij een belangrijke schakel binnen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en maak je deel uit van de Juridische dienst op het hoofdbestuur van het Directoraat-Generaal Algemene Diensten.
Wil je actief deelnemen aan de verdediging van de belangen van onze organisatie en meewerken aan de goede juridische uitvoering van onze opdrachten inzake voedselveiligheid?

We heten jou alvast van harte welkom!

Als Jurist sta je onder meer in voor volgende taken:

• Je verleent juridisch advies over de toepassing en de interpretatie van de reglementering zowel intern (dossierbeheerder, andere diensten, management,...) als extern (operatoren van de voedselketen, burgers, andere overheidsdiensten,...);
• Je volgt interessante evoluties in de rechtspraak en rechtsleer op om accuraat en actueel juridisch advies te kunnen verlenen;
• Je stelt administratieve minnelijke schikkingen voor en neemt beslissingen tot het al dan niet opleggen van administratieve boetes voor inbreuken vastgesteld op de reglementering inzake voedselveiligheid en dit op basis van het uitgetekende beleid ter zake;
• Je stelt juridische richtlijnen en instructies op zoals interne beleidsdocumenten, syllabi, modelbeslissingen,...;
• Je beheert en behandelt geschillendossiers (o.a. de beroepen tegen de beslissingen tot het opleggen van een administratieve boete) en dit met naleving van de termijnen die in de procedure opgelegd worden;
• Je onderhoudt goede contacten met de parketten, advocaten en andere actoren waarmee onze organisatie samenwerkt.


Wie zoeken we?

• Je beschikt over een masterdiploma in de Rechten
• Je bent een teamplayer die samen graag doelen realiseert
• Je bent goed in het geven van adviezen en dit zowel schriftelijk als mondeling
• Een goede kennis van Frans is een pluspunt.


Wat bieden we aan?

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

Goede balans tussen werk en privé:

• glijdende uren in een 38 of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatieverlof per jaar als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
• mogelijkheid tot telewerk (tot 60% van de werktijd indien verenigbaar met je taken)
• 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
• voordelen in kinderopvang tijdens de zomervakantie
• gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
• Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
• uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
• uitgebreide loopbaankansen

Financiële voordelen:

• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdcheques van 8 EUR
• mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
• voordelige hospitalisatieverzekering
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
• mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
• beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
• tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
• professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
• allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,...)
• voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Je kan solliciteren tot en met 22/11/2023 via werkenvoor.be


   

job lijst

Opnieuw zoeken ?

Aanwervers : plaats uw vacature op BelgischRecht.Net