Vacatures voor juristen, advocaten & paralegals

Job:

Jurist (m/v/x) Brussel en Antwerpen - Open voor laatstejaarsstudenten!

24.10.23

Werkgever

Er is zijn verschillende vacante plaatsen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel).

Er is 1 vacante plaats bij Ombudsrail, de Ombudsdienst voor de treinreizigers (Koning Albert II-laan 8, bus 5, 1000 Brussel).

Het team van de ombudsdienst behandelt klachten van treinreizigers over spoorwegmaatschappijen (en hun dochterondernemingen) die actief zijn op het Belgisch grondgebied of over de infrastructuurbeheerder. De ombudsdienst bemiddelt kosteloos en vanuit een onafhankelijke positie bij geschillen. Daarnaast onderzoekt zij alle klachten van reizigers en gebruikers m.b.t. dienstverlening van de spoorwegondernemingen of de spoorwegbeheerders.

Er zijn meerdere vacatures bij het directoraat-generaal Scheepvaart, zowel in Brussel als in Antwerpen. De koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart: allemaal moeten ze de scheepvaartreglementering naleven. Daar ziet het directoraat-generaal Scheepvaart op toe. Hun inspecteurs gaan regelmatig aan boord van schepen en boten om de conformiteit van documenten en installaties na te kijken. Zo zorgen we voor een veilige en duurzame scheepvaart. Ook werken we mee aan het beleid, zowel op nationaal en Europees niveau als op wereldniveau.

Er is één vacature bij het DG Luchtvaart, zij dragen bij aan een veilige duurzame en economisch relevante burgerluchtvaart. Een solide wetgevende basis is hiervoor dan ook essentieel.

Als jurist maak je deel uit van de juridische cel die een onderdeel is van de dienst Strategy & Policy waar het Belgische luchtvaartbeleid wordt voorbereid. De juridische cel werkt ter ondersteuning van de verschillende diensten van het gehele DG Luchtvaart in uiteenlopende juridische domeinen (publiek en administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, sociaal recht, Europees en internationaal recht,...), en draagt haar juridische expertise bij aan het opstellen van regelgeving voor het luchtvervoer op verzoek van de betrokken autoriteiten of aan de omzetting van Europese en internationale regelgeving in Belgisch recht. De luchtvaart wordt hoofdzakelijk op internationaal en Europees niveau gereglementeerd. Daarbovenop toetst ze ook de beleidsvoorstellen aan de geldende regelgeving en draagt ze zo bij aan het beleidsvoorbereidende proces.

Er zijn meerdere vacatures bij het directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Dit DG heeft tot doel een overlegd federaal beleid voor de mobiliteit en spoorvervoer voor te bereiden, te reglementeren, te coördineren, te controleren en te beoordelen teneinde een duurzame mobiliteit te ontwikkelen en te verwezenlijken met aandacht voor een evenwicht tussen de ondersteuning van de economische groei en de beveiliging, de veiligheid, de gezondheid, de maatschappelijke eisen, het leefmilieu, en door de multimodaliteit te bevorderen.

Wat is jouw missie?

Wil je met jouw diploma van master in de rechten en al jouw talenten bijdragen tot een beter Belgisch mobiliteitsbeleid? Dan ben jij diegene waarnaar wij op zoek zijn. Bij FOD Mobiliteit en Vervoer zoeken we meerdere juridische profielen om onze verschillende directies en diensten te versterken.

Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer willen we de Belgische mobiliteit veiliger, efficiënter en duurzamer maken. Of het nu over wegen, sporen, luchtverkeer of scheepvaart gaat: we werken samen. Gepassioneerd, met veel vakkennis en in een fijne werksfeer.

We helpen niet enkel ons land vooruit, maar ook als medewerker krijg je alle vertrouwen en vrijheid om te groeien.

Jouw takenpakket*

• Je verleent snel en adequaat juridisch advies
• Je volgt de juridische geschillen op van jouw domein
• Je stelt mee de regelgeving op
• Je bereid wetgeving voor en past deze toe
• Je evalueert de wetgeving/ regelgeving en doet voorstellen
• Je leest voorstellen voor wetteksten na
• Je ondersteunt collega’s juridisch
• Je staat in contact met burgers, notarissen, advocaten, juristen, collega's, stakeholders, ...

* Het takenpakket kan variëren naar gelang de functie en de directie.

Interesse in een job bij de FOD Mobiliteit als jurist? We zijn momenteel op zoek naar:

1. Jurist ombudsdienst treinreizigers:

Je behandelt complexe klachtendossiers van reizigers over spoorwegmaatschappijen of over de infrastructuurbeheerder. Je probeert mede dankzij jouw juridische expertise een einde te maken aan het geschil. Daarnaast verstrek je informatie aan de treinreizigers. Je beantwoordt hun vragen en adviseert hen om indien nodig hun rechten en belangen veilig te stellen. Daarbij verlies je je onpartijdigheid niet uit het oog.

2. Jurist bij het directoraat-generaal Scheepvaart:

Je stelt de regelgeving op betreffende de beveiliging van havens en havenfaciliteiten, schepen en infrastructuur op de Noordzee, zowel de fysieke bescherming als de cyberveiligheid, en begeleidt. Daarnaast vertegenwoordig je de Cel Maritieme Beveiliging in nationale, Europese en internationale instellingen en verdedig je het Belgisch standpunt. Je verleent mondeling en schriftelijk advies en doet aanbevelingen over de toepassing en de interpretatie van de reglementering.

3. Beleidsmedewerker Belgisch Scheepregister bij het directoraat-generaal Scheepvaart (vacature te Antwerpen):

Je verricht de formaliteiten inzake registratie van zeeschepen, teboekstelling van binnenschepen en inschrijving van zeeschepen in het rompbevrachtingsregister en staat mee in voor de supervisie ervan. Je verzorgt samen met jouw hiërarchische meerdere de publiciteit van de zakelijke rechten op zee- en binnenschepen. o.a.: openbaar maken van de eigendomsakte, de aankoopcontracten met betrekking tot inbreng in vennootschap, aktes inzage beslagen/hypotheken,...

Deze vacature is voor een functie in ons kantoor te Antwerpen (Posthoflei 5, 2600 Berchem)

4. Attaché begroting en strategie bij het directoraat-generaal Scheepvaart:

Je bent het aanspreekpunt bij Scheepvaart voor het opstellen, uitvoeren en opvolgen van de overheidsopdrachten, met inbegrip van het bepalen van de behoeften binnen het DG. Hier let je er nauwziend op dat alles correct en volgens de regelgeving verloopt. Niet meteen de functie waar je aan denk als je jouw master in de rechten hebt behaald? Dit is een functie waar je je strikt aan de regels en wetgeving van overheidsopdrachten moet houden, hiervoor moet je de overheidsopdrachten dus grondig analyseren. Een juridische achtergrond is dus de perfecte match!

5. Jurist bij het Directoraat-generaal Luchtvaart:

Je zorgt mee voor een solide juridische basis door het opstellen van Belgische wetgevingen/of het omzetten van internationale regelgeving. Je werkt mee aan het ontwikkelen van een veilige en economisch relevante luchtvaart en je werkt graag in een internationale context. Je formuleert verbetervoorstellen en adviezen en zorgt voor juridische zekerheid in deze dynamische sector.

6. Jurist advies en reglementering bij het directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid:

Je formuleert voorstellen, op vraag van de Minister, over de aanpassing van de regelgeving om zo aan de eisen van de federale en internationale instanties te voldoen. Je neemt deel aan de ontwikkeling van Belgische standpunten in internationale en Europese instanties met betrekking tot het spoorbeleid. Je verdedigt deze standpunten in internationale en Europese instanties in naam van de Belgische staat. Naast jouw taken als jurist voor de dienst reglementering maak je ook deel uit van de dienst “Reizigersrelaties”. Je bereidt in deze rol de ontwerpantwoorden voor op de Nederlandstalige klachten van treinreizigers.

7. Jurist bij de diensten van de Voorzitster:

Je zal voornamelijk intern juridisch advies verstrekken aan alle diensten binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer: scheepvaart, luchtvaart, spoor, wegvervoer en duurzame mobiliteit. Dit betreft een juridische advisering en ondersteuning in een uitgebreid aantal rechtsdomeinen (internationaal, Europees, administratief recht, … ). Je verleent medewerking of stelt zelf regelgevende teksten op. Je vermijdt geschillen en, in voorkomend geval, zorg je voor de verdediging van de Belgische staat in administratiefrechtelijke en gerechtelijke geschillen. Je analyseert hier de dossiers, verstrekt advies en gaat na of het dispuut niet bemiddeld kan worden.

8. Jurist duurzame mobiliteit bij het directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid:

Je zal een coherent beleid rond duurzame mobiliteit uitbouwen en dit door middel van samenwerking met de relevante actoren binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (collega's, strategiecel, ...) en daarbuiten (andere overheidsniveaus, burgers, organisaties, ...). In overleg met de betrokken stakeholders stel je concrete maatregelen voor en formuleer je advies/nota’s als expert in duurzame mobiliteit. Daarnaast ontwikkelt je jouw kennis op het gebied van duurzame mobiliteit en duurzame ontwikkeling, voornamelijk op federaal niveau, maar ook op Europees en internationaal niveau.

9. Jurist spoorvervoer bij het directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid:

Je helpt mee bij de opstelling van de reglementering inzake het spoorvervoer, en meer specifiek met betrekking tot de spoorwegmarkt (openbare spoorwegdienst, staatssteun, enz.), dit op initiatief van de betrokken Federale en Europese autoriteiten. Daarnaast zorg je voor de implementering van de internationale reglementering in het Belgische recht. Tevens ondersteun je het volledige proces, zoals onder andere: de voorbereiding, de opmaak en de opvolging van de wetsontwerpen en regels. Hiermee verzeker je de samenhang en de conformiteit van de beleidsbeslissingen inzake vervoersbeleid met het geldende nationale en internationale recht. Daarnaast bouw je een expertise op in jouw specifieke beleidsdomein door voortdurend de juridische ontwikkelingen op te volgen. Je ondersteunt jouw teamleden in het bevorderen van een spontane samenwerking en de creatie van een prima groepssfeer.

Wie zoeken we?

• Je hebt een master in de rechten of doctor in de rechten.
• Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.

Opgelet: voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving vereist.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.
Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Wat bieden we aan?

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

Wij staan voor een werkdynamiek op basis van vertrouwen, verantwoordelijkheid en klantgerichtheid en bieden onze medewerkers:

• een evenwicht tussen werk en privé (flexibel uurrooster, minstens 26 verlofdagen per jaar, mogelijkheid tot telewerk …)
• een mensgericht management gebaseerd op respect, integriteit en diversiteit
• ruimte voor talent en initiatief
• een integratietraject voor alle nieuwe medewerkers
• continu leren dankzij talrijke ontwikkelingsmogelijkheden, zowel extern als intern (coaching, workshops op maat …)

Je komt terecht in een moderne en gezellige werkomgeving, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer:

• dynamic open office, wifi, coffee corner op elke verdieping
• sportzaal
• cafetaria met democratische prijzen
• organisatie van evenementen
Bovenop je verloning bieden wij:
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• een aantal gratis treintickets voor privégebruik voor jou en jouw gezinsleden, eventueel in te wisselen voor tickets voor Thalys en Eurostar (na 2 maanden in dienst)
• beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
• een eindejaarstoelage en vakantiegeld
• een maandelijkse tussenkomst tussen de 20 en 50 euro bij regelmatig telewerk
• voordelige hospitalisatieverzekering
• allerlei sociale voordelen (tussenkomsten voor protheses, ortheses, brillen, lenzen, Sinterklaasgeschenk voor kinderen tot 9 jaar, tussenkomst voor jeugdactiviteiten of inschrijvingsgeld …)
• mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
• mogelijkheid voor een fietsvergoeding
• voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Je kan solliciteren tot en met 6/11/2023 via werkenvoor.be.   

job lijst

Opnieuw zoeken ?

Aanwervers : plaats uw vacature op BelgischRecht.Net