Vacatures voor juristen, advocaten & paralegals

Job:

Jurist voor de RvV (m/v/x)

23.10.23

Wat is jouw missie?

Er zijn 9 vacante plaatsen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Gaucheretstraat 92/94, 1030 Brussel) - FOD Binnenlandse Zaken.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is een administratief rechtscollege dat 255 personeelsleden telt en 60 magistraten die onderverdeeld zijn in 11 kamers. Elke magistraat wordt bijgestaan door één, twee of drie juristen.

De bevoegdheden van RvV zijn onderverdeeld in twee grote luiken:

• asiel en subsidiaire bescherming waar, in een procedure in volle rechtsmacht, de Raad bij wijze van arresten uitspraak doet over de beroepen die zijn ingediend tegen de beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

• het vreemdelingencontentieux waar in een annulatieprocedure de Raad kennis neemt van de verzoeken tot schorsing en/of annulatie die zijn ingesteld tegen individuele beslissingen. Die zijn genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Dagelijks nemen verschillende overheidsdiensten in ons land beslissingen inzake asiel en migratie. Niet iedereen is het altijd eens met die beslissingen. In dat geval schieten onze juristen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in actie.

Deze geschillen kunnen gaan over beslissingen omtrent verzoeken om internationale bescherming of over beslissingen omtrent de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Als jurist krijg je dus behoorlijk wat op je bord, maar die verantwoordelijkheid kan jij aan. Jij bent klaar voor deze uitdaging.

Want als jij je tanden ergens in vastbijt, laat je pas los als je antwoorden hebt. Alles toets je af aan de wet. Zo zorg jij voor eenheid en continuïteit in onze rechtspraak.
Als jurist ben je de rechterhand van de magistraat. Je helpt hem of haar met de analyse van de dossiers.

Zo laat je beide partijen, zowel de betrokken vreemdelingen als het bestuur, toe om hun standpunt te verdedigen. Je analyseert de procedurestukken, zoekt de correcte rechtspraak op en maakt een ontwerparrest. Je beschikt dan ook over uitstekende redactionele vaardigheden die jou in staat stellen tot het zelfstandig redigeren van een kwalitatieve, consistente, juridische tekst, met name een ontwerparrest.

Onder leiding van de hoofdgriffier bied je maximale administratieve ondersteuning bij de voorbereiding van het dossier, bij de voorbereiding van de terechtzitting en bij de administratieve afhandeling van het arrest.

Je neemt ook zelf deel aan de terechtzittingen. Je maakt het proces-verbaal op en ondertekent mee de arresten.

Wie zoeken we?

• Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
• Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.
• Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

Niet vereist, wel een troef

• Je beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal.
• Je hebt interesse voor internationale en nationale politiek en meer bepaald in het asiel-en migratieluik.
• Je hebt een goede kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook,…).

Wat bieden we aan?

Loon

Minimum aanvangswedde: €43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

• Goede balans tussen werk en privé
• glijdende werkuren in een 38-uren week
• mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
• mogelijkheid tot telewerk
• 26 dagen verlof + 12 recuperatiedagen (in een voltijds werkregime, volgens niet-prikken systeem)
• Vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar
• gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
• aanbod aan sportactiviteiten (yoga, pilates, voetbal,...) tijdens de middagpauze
• Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
• uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
• uitgebreide loopbaankansen
• Financiële voordelen
• mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
• voordelige hospitalisatieverzekering
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
• mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
• voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
• allerlei sociale voordelen
• beschikken over een laptop
• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.


Solliciteren kan tot en met 6/11/2023 via deze link   

job lijst

Opnieuw zoeken ?

Aanwervers : plaats uw vacature op BelgischRecht.Net