Vacatures voor juristen, advocaten & paralegals

Job:

Juridisch adviseur (M/V) (studiedienst)

12.05.21

Advocatenkantoor - bedrijfsomschrijving:

BRULOCALIS is de vzw Vereniging van Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als voornaamste taak het ondersteunen van de 19 Brusselse gemeenten en OCMW’s bij hun dienstverlening aan de bevolking.

De vereniging bevordert in haar werkzaamheden de waarden van pluralisme, betrouwbaarheid, proactiviteit, solidariteit en respect en draagt deze uit. Als hoeder van de democratie benadrukt de vereniging de rol van de plaatselijke besturen als eerste aanspreekpunt voor de burgers en moedigt ze de betrokken spelers aan deel te nemen aan de besluitvorming.

Brulocalis bestaat uit vijf diensten met uiteenlopende en transversale taken ter ondersteuning van de leden, de gemeenten en de OCMW's. De vereniging is zowel hun studiebureau als hun belangenbehartiger bij de gewestelijke en federale overheden. De Raad van Bestuur bestaat voornamelijk uit burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van de Brusselse gemeenten.

Meer informatie over onze vereniging vind je op www.brulocalis.brussels.


Functieomschrijving:

Binnen de studiedienst heeft de juridisch adviseur (m/v) als taak om:

• De belangen van de gemeenten te behartigen bij de gemeentelijke, gewestelijke en federale politieke en administratieve instanties;

• Juridisch advies geven en artikelen schrijven en publicaties verzorgen;

• Dossiers rond welbepaalde thema’s opstellen;

• Denktanks, vormingen en colloquia organiseren en uitvoeren;

• De belangen van de plaatselijke besturen behartigen.


Profiel:

PROFIEL

• Diploma: master in de rechten: privaat- of publiekrecht;

KENNIS

Talenkennis

• Frans: gevorderde kennis zowel mondeling als schriftelijk;
• Nederlands : gemiddelde kennis zowel mondeling als schriftelijk.

Vaardigheden

• Kan een groep aansturen en een vergadering leiden;
• Goede spreek- en schrijfvaardigheden;
• Kennis van het Belgisch institutioneel landschap, en meer bepaald van het Brusselse landschap;
• Een juridische specialisatie in verband met de functie is een troef.


Voorwaarden:

Naast een aantrekkelijk basissalaris en een stimulerende werkomgeving biedt Brulocalis:

• Volledige terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer;

• Hospitalisatieverzekering;

• Groepsverzekering;

• Maaltijdcheques;

• Een aantrekkelijke vakantieregeling;

• Een eindejaarspremie;

• Flexibele werktijden voor een goede werk-privébalans.


Contact:

Stuur uiterlijk 28/05/2021 uw cv en motivatiebrief naar hr@brulocalis.brussels.

Bij weerhouding van uw kandidatuur, houden we op een later tijdstip een schriftelijke test en een mondeling gesprek

email : hr@brulocalis.brussels


Jurist
Brussel

   

job lijst

Opnieuw zoeken ?

Aanwervers : plaats uw vacature op BelgischRecht.Net