Vacatures voor juristen, advocaten & paralegals

Job:

Juridisch beheerder (M/V/X)

19.04.21

Advocatenkantoor - bedrijfsomschrijving:

Met zo’n 3800 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement Openbaar Onderwijs, dat belast is met het beheer van de school- en parascolaire instellingen, zowel op pedagogisch als op administratief vlak (human resources, financiën, roerend en onroerend goed).

De Directie Algemene Administratie biedt ondersteuning aan de efficiënte en snelle uitvoering van de verschillende objectieven van het departement. Haar missies bestrijken een brede waaier aan domeinen, waaronder juridisch beheer, projectbeheer, organisatie van filosofische activiteiten, communicatie en coördinatie rond en van de talrijke transversale missies.


Functieomschrijving:

MISSIE

Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en het secretariaat van de overlegorganen binnen het onderwijs, met respect voor de wetgeving en de geldende procedures. Je verzekert eveneens redactionele ondersteuning in juridische dossiers en administratieve ondersteuning in zowel het projectbeheer als de communicatie van het departement.

TAKEN

- Je verzekert het secretariaat van onderhandelings-/concertatiecommissie specifiek voor het onderwijs

- Je stelt pv’s van vergaderingen op, verzorgt de briefwisseling, deliberatieprojecten die onderworpen zijn aan de gemeenteautoriteiten, ontwerpen voor reglementen, dienstorders, permanente instructies, nota’s aan de directies van de diensten

- Je herleest en publiceert nota’s voor de diensten, dienstorders, permanente instructies, deliberatieprojecten van het departement

- Je controleert de verdeling van de stationeervergunningen aan de school- en parascolaire instellingen

- Je bezorgt informatie/inlichtingen over het functioneren van de lokale paritaire commissies aan de vakbonden en de collega’s en over het beheer van de schoolvzw’s aan de directies en inspecteurs (statuten, … )

- Je rangschikt de administratieve en juridische informatie van het departement (rondzendbrieven, dienstorders, artikels, rechtspraak)

- Je geeft nuttige informatie door aan je leidinggevenden


Profiel:

- Je bent in het bezit van een bachelor in de rechten

Voor interne mobiliteit, moet je in het bezit zijn van een bachelor in de rechten en voldoen aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van secretaris.

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen


- Je hebt een analytisch denkvermogen en hebt zin voor synthese

- Je bent zeer goed georganiseerd en werkt resultaatgericht

- Je bent een vlot communicator in het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk
Samenwerken zit je in de genen

- Je bent flexibel en autonoom ingesteld

- Ervaring in het beheer van personeelsdossiers vormt een troef

- Je kan vlot overweg met de meest courante informaticatoepassingen


Aanbod:

- Een voltijds vervangingscontract

- Maandelijks brutosalaris: minimum 2345,23 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.

- Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering

- Regelmatige bijscholing

- Mogelijkheid om te telewerken

- Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)


Contact:

INLICHTINGEN

bij het Departement HR - Dienst Werving
Administratief Centrum
Anspachlaan 6 (13de verdieping)
1000 Brussel
02 279 24 20
openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u


SOLLICITEREN

Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 9/05/2021: http://jobs.brussel.be

Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.


Jurist
Brussel

   

job lijst

Opnieuw zoeken ?

Aanwervers : plaats uw vacature op BelgischRecht.Net